PROJEKT

Rozwój zdolności przedsiębiorczych obywateli UE jest jednym z kluczowych celów polityki UE. Korzyści płynące z kształcenia w zakresie przedsiębiorczości nie ograniczają się do zakładania nowych firm, ale także do zdolności jednostki do przekształcania pomysłów w działania, do bycia kreatywnym i innowacyjnym. Obecnie powszechnie uznaje się ważną rolę edukacji w promowaniu bardziej przedsiębiorczych postaw i zachowań.

Dla studentów ma to zasadnicze znaczenie, ponieważ wpływa na ich sukces po ukończeniu studiów, zwłaszcza w przypadku kierunków nieekonomicznych i biznesowych, gdzie studentom często brakuje rozwoju tych wszystkich kompetencji, które pomogą im działać w oparciu o to, czego nauczyli się podczas studiów akademickich i wykorzystać swoją wiedzę do tworzenia wartości.

DLACZEGO PROJEKT INSPIRE?

INSPIRE koncentruje się na rozwoju przedsiębiorczego myślenia, aby napędzać odkrywanie, kreatywność i innowacje, głównie dla studentów uczelni wyższych, ale także dla VET, w oparciu o ramy EntreComp, które rozwinęły definicję przedsiębiorczości jako kompetencji i ramy odniesienia opisujące ją (EntreComp).

INSPIRE dąży do rozwoju studentów HE i VET w oparciu o ramy EntreComp, poprzez zastosowanie systematycznej metodologii wykorzystującej innowacyjne podejście skoncentrowane na studencie, a także do walidacji kompetencji, które studenci VET i HE rozwijają poprzez System Certyfikacji, zgodnie z wymogami ISO, oraz przyznanie punktów ECTS dla studentów HE.

Ogólne cele projektu to:

N

Wspieranie przedsiębiorczego myślenia w celu napędzania odkrywania, kreatywności i innowacji u studentów HE i VET.

Opracowanie spersonalizowanej ścieżki dla studentów, aby pomóc im rozwinąć te kompetencje, które identyfikują się z ich własnymi potrzebami szkoleniowymi.

Opracowanie narzędzia do analizy potrzeb szkoleniowych oraz programu nauczania dla innowacyjnych, przedsiębiorczych studentów.

Opracowanie materiałów szkoleniowych oraz materiałów PBL.

w

Przeszkolenie co najmniej 120 studentów uczelni wyższych i VET, którzy będą mieli szansę na walidację swojej wiedzy.

Walidacja zdobytej wiedzy poprzez rozwój systemu certyfikacji i przyznawanie punktów ECTS.

Rozwój i promocja wielojęzycznej otwartej przestrzeni e-learningowej/networkingowej.