WYJŚCIA

Rezultatami projektu będą:

Ścieżki szkoleniowe INSPIRE

Partnerzy opracują dwie ścieżki kształcenia (EQF 5 i EQF 6) w celu wspierania przedsiębiorczego myślenia i kreatywności wśród studentów szkół wyższych i uczniów szkół zawodowych, z dyscyplin niezwiązanych z zarządzaniem i ekonomią celem rozwijania ich kompetencji. Elastyczna ścieżka edukacyjna zapewnia zindywidualizowane szkolenie dla młodzieży, aby mogła potencjalnie zostać przedsiębiorcą lub prowadzić działalność na własny rachunek. Ścieżki będą oparte na ramach EntreComp, które zostały opracowane w celu ułatwienia szkolenia w zakresie przedsiębiorczości dla wszystkich obywateli europejskich.
Ścieżki edukacyjne będą testowane na 120 studentach szkół wyższych i VET, obejmując co najmniej 100 godzin szkolenia wraz z pozostałymi materiałami i produktami projektu

Narzędzia analizy potrzeb szkoleniowych (TNA) i materiały szkoleniowe

W ramach tego zadania przewiduje się dwie powiązane ze sobą części: Pierwsza z nich to opracowanie dwóch Narzędzi Analizy Potrzeb Szkoleniowych (TNA). Na podstawie samooceny, wiedzy, umiejętności i postaw w odniesieniu do efektów uczenia się ścieżek INSPIRE, studenci mają szansę rozwinąć swoją własną ścieżkę edukacyjną i wymyślić program szkoleniowy dostosowany do ich potrzeb. Druga część produktu to zestawy materiałów szkoleniowych, które zostaną opracowane w celu wykorzystania przez studentów z pomocą trenerów. Materiały będą składać się z uczenia się opartego na problemach (PBL), gier, ćwiczeń partycypacyjnych i interaktywnych oraz studiów przypadków, a nawet dyskusji grupowych w niektórych przypadkach, które będą miały na celu rozwój kompetencji ścieżek INSPIRE.

Schemat certyfikacji INSPIRE

Celem zadania jest opracowanie schematu certyfikacji odnoszącego się do poziomu 5 EQF zgodnie z wymogami ISO 17024. Schemat certyfikacji jest ważnym i łatwym w użyciu narzędziem do potwierdzenia kompetencji INPIRE uzyskanych w ramach uczenia się formalnego, nieformalnego i pozaformalnego. Ponadto zostanie przedstawiona procedura przypisywania ECTS, aby dać szansę studentom HE na otrzymanie punktów ECTS za udział w kursie.

Wielojęzyczna otwarta przestrzeń e-learningowa / sieciowa

Partnerstwo stworzy przestrzeń internetową, w której zainteresowani potencjalni uczestnicy szkoleń i trenerzy będą mogli znaleźć materiały szkoleniowe, narzędzia, zasoby, porozmawiać z trenerami i między sobą.
Będzie ona dostarczać informacji i usług związanych z materiałami szkoleniowymi opracowanymi przez INSPIRE dla innowacyjnego i przedsiębiorczego myślenia. Zamieszczone zasoby edukacyjne będą zawierać książki, metodologie, materiały referencyjne,
bibliografię, projekty opracowane na podstawie odpowiednich kompetencji INPIRE, studia przypadków, linki itp.

Guide book INSPIRE

Jest to krótki, ukierunkowany dokument metodyczny, który prowadzi instytucje szkolnictwa wyższego oraz szkoły VET jak korzystać z materiałów szkoleniowych INSPIRE i ma na celu dostarczenie zainteresowanym stronom informacji o tym, jak zastosować i powtórzyć szkolenie. Przewodnik ma również na celu pomoc w zaplanowaniu i przeprowadzeniu kursu, a także opowie jak korzystać z platformy, jak również promować Schemat Certyfikacji. Zawiera informacje o głównych krokach i etapach w kolejności projektowania szkolenia aż do ewaluacji w celu uzyskania informacji zwrotnej do dalszego rozwoju. Zawiera dobre praktyki w terenie i ciekawe przypadki z działań projektu, które wykorzystają potencjalni przedsiębiorcy.